O nás

Spoločnosť  TSP-TESTSERVIS, s.r.o. vznikla v roku 2001
po úspešnom   spustení  2. bloku  atómovej   elektrárne Mochovce.
Založili ju bývalí pracovníci defektoskopie generálneho dodávateľa
technológie ŠKODA Praha a.s. .

Zárukou kvality ich práce sú viac ako 30 ročné skúsenosti v odbore,
hlavne v jadrovej energetike.

Pracovníci sú odborne spôsobilí a certifikovaní v jednotlivých metódach
defektoskopického  skúšania  podľa  STN EN 473, podľa nariadenia
vlády č. 576/2002 Z.z.  pre  skúšanie  tlakových nádob v súlade so
smernicou EÚ č. 97/23/EC, tiež podľa smernice COO NSŽ č. 01/2004
a vyhlášky UIC 960 v sektore železničná doprava.

Od mája 2007 pracuje spoločnosť podľa zavedeného a
certifikovaného systému kvality ISO 9001:2000 a systému
environmentálneho manažérstva podľa ISO 14000:2004. Riadi sa
Príručkou kvality a vydanými smernicami systému kvality.

Momentálne je firma TSP-TESTSERVIS, s.r.o  zameraná na defektoskopické činnosti vykonávané na polotovaroch výrobkoch, zariadeniach, nádržiach, produktovodoch či už v prevádzkach zákazníkov alebo na stavbách. Tieto služby sú využívané pri nových investičných zámeroch, generálnych opravách technologických celkov a kontrolných činnostiach v čase plánovaných odstávok technologických celkov a energetických zariadení.

Spoločnosť je firemným členom SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE
NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE, ktorá je členom Medzinárodného
výboru pre nedeštruktívne testovanie (ICNDT) a Európskej federácie
pre nedeštruktívne testovanie (EFNDT).

Našim cieľom je úplná spokojnosť každého zákazníka s našimi
službami.