Certifikáty

  • Systém manažérstva kvality ISO 9001:2015 a
  • systém enviromentálneho manažérstva ISO 14001:2015
  • Oprávnenie §17 zákona 513/2009Z.z na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel
  • Personál má dlhodobé skúsenosti a je ceriftikovaný v súlade s normou STN EN ISO 9712