Referencie

NAŠE REFERENCIE:

  • Enseco, a.s – NDT kontroly komponentov dodávaných pre EBO Jaslovské Bohunice
  • NDT kontroly zariadení a systémov primárneho okruhu pri dostavbe MO34
  • Skúšky zváračov
  • PPA control- NDT kontroly zariadení a systémov primárneho okruhu pri dostavbe MO34
  • Chemcomex – NDT kontroly zariadení a systémov primárneho a sekundárneho okruhu pri dostavbe MO34
  • Konštrukta Defence,a.s- UT kontrola nábojníc kanónov
  • ŽOS Trnava – kontrola podvozkov dráhových vozidiel
  • SE, a.s- NDT kontrola dieselgenerátorovej stanice

a mnohé ďalšie …