Ponúkame

RT – Rádiografická metóda (prežiarením)

UT – Ultrazvuková metóda

MT – Magnetická metóda 

PT – Kapilárna metóda (vrátane tesnostných skúšok)

VT – Vizuálna metóda (priama a nepriama)

LT – Metóda skúšanie netesností

UTT – Meranie hrúbky stien

HT – Meranie tvrdosti

OVT – Meranie ovality

PMI – Pozitívna materiálová identifikácia

Poradenská činnosť v oblasti defektoskopie.

Spracovanie postupov výkonu defektoskopických skúšok.